I medmänsklighetens tjänst sedan 1906

Sirius-Orden vill visa bröderna på fredstankens och människokärlekens bud, och stimulera sinnena mot ädla tankar och goda gärningar. Våra initiativ och vårt handlande bygger således på Medmänsklighet.

Som Siriusbroder arbetar man för sanning och rättvisa till främjande av människokärlek och hjälpsamhet

Mänsklig samlevnad och gemensam välfärd möjliggörs av uppoffring och viljan att avstå till förmån för våra mera behövande medmänniskor. Därför gör också bröderna i Sirius-Orden medmänskliga insatser även rent praktiskt genom att verka för ekonomiska bidrag till projekt av olika slag. Såväl genom samlade som lokala insatser. Orden förvaltar också fonden Robert Kuuses hjälpfond för medmänskliga insatser och motverkan av utanförskap, ur vilka  medel delas ut.

I medmänsklighetens tjänst sedan 1906.

Vad är Sirius-Orden?

protokoll

Sirius-Orden instiftades i Ystad 1906 och har spridit sig från Ystad i söder till Ludvika i norr och består idag av över 5100 bröder i 46 grundloger. Vi har således mer än hundraåriga traditioner i vår verksamhet.

Läs mer...

Sirius Ordens Stjärnkonstellation

stjärnor

 Sirius Ordens Stjärnkonstellation fastställdes vid gemensamt sammanträde med Wärkställande utskottet och Ritualutskottet i Malmö den 9 augusti 1909. Där stjärnorna mot flaggans djupblå botten utgör en maning till fortsatt hängivenhet för vår Ordens idéer och syftemål.

Medlemsbladet

medlemsblad

Medlemsbladet, en viktig del i Sirius-Ordens verksamhet, har i 80 år hjälpt att ena och sammanhålla de olika logerna, skapat gemensamhetskänsla och gett uppslag för ett fortsatt lyckosamt Ordens-arbete.

Läs mer...

Sirius-Orden

Rundelsgatan 17
211 36 Malmö

Telefon 040-12 45 59
 
Expeditionstid:
måndag - torsdag 9 - 12