Om cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till samt hur de kan undvikas! Läs mer om den nya lagen och om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats: http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1930

Webbplatsens funktion är till viss del beroende av cookies.

Cookies används för att hålla reda på din så kallade "session". När du hämtar sidor på denna webbplats skickar din dator varje gång med ett ID-nummer som du fick automatiskt första gången du gick in på webbplatsen.

Med hjälp av detta ID-nummer kan programmet som skapar webbplatsen spara och hämta inställningar som du eventuellt gjort under ditt besök på webbplatsen. Inställningarna är framförallt uppgifter om inloggning.

Hur stänger jag av cookies?

Du kan inte stänga av att webbplatsen skickar cookies. Du kan däremot ställa in din webbläsare så att den inte tar emot och sparar cookies. Läs i hjälpen för din webbäsare hur du anpassar inställningarna för detta.

Om du stänger användning av cookies kommer du inte att kunna använda tjänster på vår webbplats som kräver inloggning. Du kan dock fortfarande läsa information som inte kräver det!

Vad är Sirius-Orden?

protokoll

Sirius-Orden instiftades i Ystad 1906 och har spridit sig från Ystad i söder till Ludvika i norr och består idag av över 5100 bröder i 46 grundloger. Vi har således mer än hundraåriga traditioner i vår verksamhet.

Läs mer...

Sirius Ordens Stjärnkonstellation

stjärnor

 Sirius Ordens Stjärnkonstellation fastställdes vid gemensamt sammanträde med Wärkställande utskottet och Ritualutskottet i Malmö den 9 augusti 1909. Där stjärnorna mot flaggans djupblå botten utgör en maning till fortsatt hängivenhet för vår Ordens idéer och syftemål.

Medlemsbladet

medlemsblad

Medlemsbladet, en viktig del i Sirius-Ordens verksamhet, har i 80 år hjälpt att ena och sammanhålla de olika logerna, skapat gemensamhetskänsla och gett uppslag för ett fortsatt lyckosamt Ordens-arbete.

Läs mer...

Sirius-Orden

Rundelsgatan 17
211 36 Malmö

Telefon 040-12 45 59
 
Expeditionstid:
måndag - torsdag 9 - 12