Sirius-Ordens medlemsblad

Sirius-Ordens medlemsblad 1906Sirius-Ordens första medlemsblad Siriusbladet utkom med sitt första nummer år 1936 i vilket dåvarande Stormästaren Nils Skogh, i en programförklaring bl.a. angav att medlemsbladet skulle vara ett informativt språkrör men också tjäna som ett instrument för att ”sammanhålla Ordens loger och dess medlemmar.”

lars olssonMedlemsbladets förste redaktör och ansvarige utgivare blev Ordensrådet och ordensskalden Lars Ohlsson, Trelleborg. Han kvarstod på sin post i 33 år. De första årgångarna av Sirius-Ordens Medlemsblad, då sidantalet var starkt begränsat, utgavs med nio nummer årligen.
Periodiseringen har sedan ändrats vid ett par tillfällen för att numera omfatta fyra utgivningar per år – månaderna februari, april, oktober och december.

Sedan starten för 85 år sedan har tidningen genomgått stora förändringar såväl till utseende som innehåll.

Siriusbladets upplaga är liktydig med Sirius-Ordens medlemsantal, d.v.s.något över 5000 ex. Sidantalet uppgår i snitt för varje nummer till 36 sidor.Percy DahlmanSirius-Ordens medlemsblad 2012Sirius-Ordens medlemsblad 2016 Tidningens nuvarande redaktör och ansvarige utgivare är Ex-Organisationsråd Percy Dahlman, Sölvesborg.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är Sirius-Orden?

protokoll

Sirius-Orden instiftades i Ystad 1906 och har spridit sig från Ystad i söder till Ludvika i norr och består idag av över 5100 bröder i 46 grundloger. Vi har således mer än hundraåriga traditioner i vår verksamhet.

Läs mer...

Sirius Ordens Stjärnkonstellation

stjärnor

 Sirius Ordens Stjärnkonstellation fastställdes vid gemensamt sammanträde med Wärkställande utskottet och Ritualutskottet i Malmö den 9 augusti 1909. Där stjärnorna mot flaggans djupblå botten utgör en maning till fortsatt hängivenhet för vår Ordens idéer och syftemål.

Medlemsbladet

medlemsblad

Medlemsbladet, en viktig del i Sirius-Ordens verksamhet, har i 80 år hjälpt att ena och sammanhålla de olika logerna, skapat gemensamhetskänsla och gett uppslag för ett fortsatt lyckosamt Ordens-arbete.

Läs mer...

Sirius-Orden

Rundelsgatan 17
211 36 Malmö

Telefon 040-12 45 59
 
Expeditionstid:
måndag - torsdag 9 - 12