Organisationen

Ordensledningen

Sirius-Ordens ledning består av den högste ledaren, Stormästaren, som vid sin sida har sitt Stora Råd, bestående av sju ledamöter.
Ordenskansliet är inrymt i det Orden tillhöriga Siriuspalatset, Rundelsgatan i Malmö.

 

Stora Rådet 2020

Stormästare Bengt-Arne Jönsson, Storkansler Sven-Eric Ohlsson, Lagrådet Claes Hågard, Organisationsrådet Bengt Alvland, Ritualrådet Jörgen Gertsson, Finansrådet Jörgen Dalgart,  Ceremonirådet Ingvar Joakimsson, Kapitelrådet Dan Berndtsson, Ordenssekreterare Risto Mandorf och Ordensskattmästare Jan Melin.
Ordenskansliet är inrymt i det Orden tillhöriga Siriuspalatset, Rundelsgatan i Malmö.

Grundloger

Sirius-Orden har omkring 5000 medlemmar i 46 grundloger, från Trelleborg i söder till Ludvika i norr. Se en lista med alla grundloger här.

För att bli medlem i Sirius-Orden måste man ha fyllt 25 år och blivt rekommenderad till inträde av en medlem.

 

 

Vad är Sirius-Orden?

protokoll

Sirius-Orden instiftades i Ystad 1906 och har spridit sig från Ystad i söder till Ludvika i norr och består idag av över 5100 bröder i 46 grundloger. Vi har således mer än hundraåriga traditioner i vår verksamhet.

Läs mer...

Sirius Ordens Stjärnkonstellation

stjärnor

 Sirius Ordens Stjärnkonstellation fastställdes vid gemensamt sammanträde med Wärkställande utskottet och Ritualutskottet i Malmö den 9 augusti 1909. Där stjärnorna mot flaggans djupblå botten utgör en maning till fortsatt hängivenhet för vår Ordens idéer och syftemål.

Medlemsbladet

medlemsblad

Medlemsbladet, en viktig del i Sirius-Ordens verksamhet, har i 80 år hjälpt att ena och sammanhålla de olika logerna, skapat gemensamhetskänsla och gett uppslag för ett fortsatt lyckosamt Ordens-arbete.

Läs mer...

Sirius-Orden

Rundelsgatan 17
211 36 Malmö

Telefon 040-12 45 59
 
Expeditionstid:
måndag - torsdag 9 - 12